Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Zapytaj o wolne lokale
(32) 726 21 70

 

Sekcja wydzielona do komunikacji z akcjonariuszami firmy DOMB S.A. w celu publikacji wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń.

17.09.2020r. - Zarząd Spółki DOMB S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

02.10.2020r. - Zarząd Spółki DOMB S.A. ponownie wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

22.10.2020r. - Zarząd Spółki DOMB S.A. po raz trzeci wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.