Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Poznaj naszą aktualną ofertę.
Zadzwoń: (32) 726 21 70

 

Sekcja wydzielona do komunikacji z akcjonariuszami firmy DOMB S.A. w celu publikacji wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń.

17.09.2020r. - Zarząd Spółki DOMB S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.